Dozowniki celkowe

Dozowniki celkowe stosowane są do podawania suchych materiałów sypkich, opróżniania zbiorników z pyłu bez dekompresji. Stosowane są również jako śluzy obrotowe, odcinające różne strefy zanieczyszczeń lub ciśnień.

Nasze dozowniki stosowane są między innymi w instalacjach higienizacji osadów w oczyszczalniach ścieków. Spełnia rolę urządzenia do porcjowania ściśle ustalonych dawek wapna palonego.

Posiadamy również w naszej ofercie dozowniki o dużych gabarytach (300, 350 i 400) w wersji HD dla przemysłu ciężkiego, ułożyskowane i zabezpieczone przed pyleniem przez dławiki.

Wydajność zależy od wielkości średnicy i od obrotów wirnika.

Galeria: