Mieszarki

Projektujemy i wykonujemy mieszarki do różnego typu materiałów.

Zajmujemy się głównie mieszarkami typu:

  • Lemieszowe
  • Wstęgowe
  • Ślimakowe pionowe i poziome
  • Śmigłowe
  • Bębnowe
Galeria: