System zabezpieczenia silosów

System zabezpieczający silos przed zniszczeniem podczas załadunku z autocys.

W trakcie załadunku materiału do silosa poprzez sygnalizator przyłączenia zamocowany na przewodzie załadowczym, zostanie uruchomiony system monitorujący proces załadunku materiału do zbiornika. Podczas załadunku materiału do silosa działa filtr silosowy oraz czujnik max, gdy zadziała czujnik poziomu max. automatycznie zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy informujący kierowcę o napełnionym zbiorniku i o konieczności wyłączenia pompy cysterny. Gdy tego nie zrobi w określonym czasie zawór zaciskowy zamknie dopływ transportowanego materiału do silosa i ochroni zbiornik oraz filtr przed zniszczeniem.

Galeria: